ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREInnowacje w przemyśle
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
22.03.2017r. 05:27

Robert Jędrychowski, Paweł Pijarski, Sylwester Adamek, Klara Sereja ("Rynek Energii" - luty 2017)
W artykule przedstawiono analizę ekonomiczną warunków, w których wprowadzenie zasobnika energii byłoby alternatywą dla modernizacji instalacji nn, a przez to przyniosłoby wymierne efekty ekonomiczne dla operatora sieci. Zasobnik energii współpracujący z układem kontrolującym pracę sieci może łagodzić zagrożenia spowodowane nadmierną generacją lub dużymi obciążeniami występującymi okresowo.
17.03.2017r. 05:45

dr Bartosz Czarnecki, Zakład Klimatologii, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM Poznań ("Czysta Energia" - 1/2017)
Ocena potencjału energii słonecznej w miastach jest wyjątkowo trudna. Pomocnym narzędziem może być modelowanie GIS.
16.03.2017r. 05:17

Bez zapewnienia mechanizmu bodźców oraz wprowadzenia przejrzystych regulacji dla realizacji inicjatyw lokalnych, zmiana dotychczasowego modelu rynku energii na nowy, który oparty będzie na mikrosieciach - nie będzie możliwa. Główne bariery na jakie napotkają nowe inicjatywy będą związane z utrudnieniami między innymi o charakterze technicznym, ekonomicznym, społecznym i legislacyjnym.
14.03.2017r. 02:40

Konrad Zasada, Departament Innowacji i Rozwoju w Urzędzie Dozoru Technicznego
Innowacyjne metody badawcze promowane przez UDT wymagają praktycznego sprawdzenia. Wspólne działania z uczelniami, jak również firmami wywodzącymi się z uczelni pozwalają wykorzystać synergię wynikającą ze współpracy ośrodków rozwijających metodę badawczą z UDT - inżynierską organizacją implementującą daną metodę w praktyce.
18.01.2017r. 05:13

dr n. ekon. Krzysztof Chlebowski, dr inż. Zygmunt Parczewski ("Energetyka" - grudzień 2016)
W artykule przedstawione zostały wybrane przez autorów istotne powiązania pomiędzy dwoma głównymi kategoriami innowacyjności, a strategią rozwoju przedsiębiorstwa. Autorzy sygnalizują potencjalną rolę innowatorów, rekrutujących się z innowacyjnie nastawionych pracowników spółki, którzy mogą okazać się kluczowym czynnikiem sukcesu we wdrażaniu strategii rozwoju.
04.11.2016r. 05:27

Tomasz E. Kołakowski ("Energetyka" - 10/2016)
Jeden z internetowych Czytelników poprzedniego tekstu z tej strony "Energetyki" używający nicka zgryz stwierdził w komentarzu, że: "nie widzi uzasadnienia ani technicznego, ani społecznego, by wybranej grupie osób dawać dotacje do prądu o wysokości cena x 5 na dalszą rozbudowę energetyki niestabilnej." Przypomnę, że we wspomnianym tekście omawiającym poświęcone energetyce fragmenty "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" przeznaczonej do konsultacji społecznych, pozwoliłem sobie bowiem zwrócić uwagę na zbyt mało miejsca poświęconego rozwojowi energetyki prosumenckiej.
07.01.2016r. 13:30

Krzysztof Chlebowski
W pracy przedstawiam dwa główne rodzaje barier innowacyjności. Pierwszy wynika z hołdowania pewnym niekorzystnym dla innowacji tendencjom w zarządzaniu oraz ograniczeniom prawnym i regulacyjnym. Drugi odnosi się do warunków powstawania zachowań innowacyjnych wśród pracowników. Jest to istotny czynnik stymulujący i wspierający wyniki przedsiębiorstwa. Firma wielkości PGE musiałoby wdrażać rocznie ok. 200 000 innowacji pracowniczych, żeby dorównać niektórym przedsiębiorstwom japońskim. Opisuję warunki, w jakich powstają takie indywidualne zachowania: motywację i zasadę postępu, percepcję, uczenie się i uzdolnienia oraz blokujące je zdarzenia. Przedstawiam zarys starożytnej dziedziny wiedzy analyomenes i jej zastosowanie w tworzeniu innowacji. Podaję również przykłady szczególnych warunków, w jakich dochodzi do uczenia się innowacyjności: przestrzeń wymiany oraz specyficzny rodzaj planowania z wbudowaną opcją uczenia się. Przedstawiam także kilka ciekawych, moim zdaniem, faktów z historii innowacyjności.
19.06.2015r. 14:00

Nowoczesną elektrownię węglową można budować opierając się na klasycznie konstruowanym biznesplanie i znanych metodach zarządzania projektami; elektrownię atomową - raczej nie. Oba projekty mają właściwości innowacji zachowawczej, jednakże "atom" jest bliski innowacji radykalnej (w warunkach polskich); obarczony jest znacznie większym ryzykiem wynikającym z całkowitej nowości na polskim rynku. Wymaga zatem zastosowania specyficznych metod analitycznych i zarządczych. W pracy przedstawiam wybrane warunki konieczne do sukcesu różnych kategorii innowacji oraz metody analityczno-planistyczne służące do kierowania projektami innowacyjnymi, w tym alternatywną dla NPV metodę oceny opłacalności inwestycji w innowację (w postaci uproszczonego przykładu rachunkowego).
Krzysztof Chlebowski
24.06.2014r. 08:50

Zainteresowanych rozwojem połączeń transgranicznych, o ile skuszeni tytułem zerknęli w esej już na wstępie uprzedzam, że dalej nie będzie o interkonektorach. Będzie o innowacjach i innowacyjności. Temat jest jednak niezwykle aktualny dla wszystkich przekonanych co do trafności diagnozy ekonomistów, którzy argumentują, że proste rezerwy już się w Polsce skończyły i żeby wyjść z dryfu rozwojowego i drożej sprzedawać wytwarzane produkty oraz usługi musimy właśnie na innowacyjność postawić.
Autor: dr hab. Mariusz Swora, WPiA UJ w Krakowie
05.06.2014r. 14:16

Po mojej ostatniej publikacji w CIRE pojawiło się kilka opracowań odwołujących się do zamieszczonej w niej koncepcji innowacji przełomowej. Cieszy fakt, że temat podejmują energetycy. Z powodów, o których już pisałem, i które rozwijam w tym artykule, koncepcja ta jest bowiem trudna do zaakceptowania dla sektora elektroenergetycznego. Niniejszy artykuł nawiązuje do wymienionej wyżej pracy, treść w nim zawarta odnosi się zatem do OZE jako innowacji przełomowej reprezentowanej przez fotowoltaikę. Opisuję tu w nieco głębszym ujęciu model przełomowej innowacji nowego rynku, jako - moim zdaniem - najbardziej oczywisty model innowacyjnego rozwoju elektroenergetyki. Oprócz tego zamieszczam krótkie wprowadzenie do ogólnych zagadnień innowacyjności, wprowadzam koncepcję krzywej S-kształtnej w zarządzaniu technologią innowacyjną oraz analizę przeszkód, na jakie natrafi innowacja przełomowa w obecnym sektorze elektroenergetycznym.
Autor: dr Krzysztof Chlebowskicire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE