ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREInnowacje w przemyśle
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
23.05.2017r. 04:32

dr inż. Krzysztof Karkoszka, dr inż. Jacek Wasilewski, PSE Innowacje ("Elektroenergetyka" - 1/2016)
W artykule omówiono obecnie rozwijane procesy przekształcania (sprzężenia) energii, takie jak: wytwarzanie wodoru w procesach elektrochemicznych oraz chemiczną i biologiczną metanizację. Przedstawiono również koncepcję koncentratorów energetycznych, będących podstawowymi elementami
wielonośnikowego systemu energetycznego. Uwzględniając koherentne i kompleksowe podejście do zarządzania tego ty pu systemów, scharakteryzowano pokrótce procesy planowania rozwoju oraz harmonogramowania i sterowania ich pracą.
22.05.2017r. 05:14

dr inż. Karol Sztekler, dr hab. inż. Jan Górski, prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, mgr inż. Tomasz Siwek, mgr inż. Wojciech Kalawa, inż. Łukasz Żak - Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie ("Nowa Energia" - 2/2017)
W niniejszej pracy zaprezentowano możliwości zastosowania małych układów kogeneracyjnych do produkcji energii elektrycznej i ciepła łącznie, na przykładzie Laboratorium Układów Kogeneracji (LUK) w Centrum Energetyki - AGH oraz możliwości badawcze laboratorium LUK
05.05.2017r. 05:07

Krzysztof Chlebowski
Artykuł zawiera uzupełnienie do dyskusji panelowej na temat klastrów energii, która się odbyła w Politechnice Wrocławskiej o zagadnienia, których - z racji ograniczonego czasu i dynamiki dyskusji - nie udało mi się szerzej przedstawić. Dotyczy szczególnie zasad funkcjonowania klastra i jego cech jako struktury tworzącej specyficzne korzystne otoczenie dla rozwoju firm oraz krótką ocenę tego, czy koncepcja klastra energii posiada zdolność do tworzenia takiego środowiska.
25.04.2017r. 10:00

dr Maciej Bukowski i Aleksander Śniegocki, WiseEuropa
Raport dotyczy Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tzw. Planu Morawieckiego, w szczególności - polityki przemysłowej i klimatycznej.
25.04.2017r. 05:02

Marek Ściążko, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Centrum Energetyki AGH, Wojciech Nowak, Centrum Energetyki AGH ("Nowa Energia" - 1/2017)
Biorąc pod uwagę stan rozwoju technologii zgazowania oraz pracujące instalacje można stwierdzić, że znacznie bardziej dojrzałe jest zgazowanie ukierunkowane na produkcję energii. Obecnie w świecie pracuje 60 instalacji w skali demo lub komercyjnej produkujących parę techniczną lub energię elektryczną. Dla porównania, jedynie trzy z istniejących instalacji wykorzystują gaz syntezowy do produkcji metanolu, zazwyczaj w skali demonstracyjnej.
12.04.2017r. 05:22

W artykule zaprezentowano wyniki prac Instytutu Energetyki dotyczące rozwoju koncepcji reaktora zgazowania biomasy, produkującego gaz o wyższej czystości niż w typowych technologiach. Gaz ten docelowo przeznaczony jest do generacji energii elektrycznej w układach sprzężonych ze stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi (SOFC).
Autor: mgr inż. Janina Ilmurzyńska - Instytut Energetyki ("Nowa Energia" - 1/2017)
05.04.2017r. 05:06

Bożena E. Matusiak ("Rynek Energii" - luty 2017)
W artykule przedstawiono teoretyczny business case i wyniki jego obliczeń, zakładając, że system bilansowania konsumpcji i produkcji energii e-balance, mógłby być wdrożony na terenie Polski, w nowo utworzonym klastrze, którego celem byłoby zarządzanie optymalnym wykorzystaniem źródeł energii w sąsiedztwie. Przeprowadzono wstępne obliczenia numeryczne przyjmując szereg założeń ekonomicznych oraz matematycznych. W podejściu tym zastosowano metodę projektową oraz wstępną symulację matematyczną na uproszczonym modelu uzyskiwania elastyczności energetycznej w systemie.
01.04.2017r. 05:10

Robert Szeszuła - makler Towarowej Giełdy Energii oraz europejskiej giełdy EPEX Spot
Proces wdrażania koncepcji klastrów energii a co za tym idzie przemiana na rynku energetycznym nie będzie łatwa. Pracę nad implementacją rozwiązań należy rozpocząć od eksperymentów i programów pilotażowych, po wdrożeniu których będziemy wiedzieć w jakim kierunku się poruszamy i czy obrany kierunek jest słuszny. Najtrudniejsze będzie wypracowanie początkowego modelu pracy funkcjonowania oraz otwarcie się na nowoczesne rozwiązania rynkowe takie jak wirtualna elektrownia, dynamiczne taryfy czy też demand side response. Warto również rozwijać technologie magazynów energii, dzięki którym proces bilansowania stanie się jeszcze łatwiejszy.
24.03.2017r. 05:05

dr inż. Sławomir Skwierz, Zakład Statystyki i Prognoz Agencji Rynku Energii SA
27 marca Agencja Rynku Energii SA uruchamia swój nowy produkt - "STREFA TRADEARE". Jest to serwis, w którym codziennie prezentowane są prognozy cen energii elektrycznej na RDN (I Fixing). Gromadzone są w nim również wszystkie niezbędne informacje giełdowe i systemowe, umożliwiające uczestnikom handlu na Towarowej Giełdzie Energii podejmowanie decyzji w oparciu o najpełniejszy obraz sytuacji rynkowej.

23.03.2017r. 05:24

prof.dr hab.inż. Janusz Skorek - Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej ("Instal" - 2/2017)
W pracy przedstawiono podstawowe uwarunkowania budowy gazowych układów mikrokogeneracyjnych μCHP o mocach do 1 MWel w budynkach. Skupiono się na układach opartych o silniki tłokowe i mikroturbiny gazowe. Omówiono specyfikę zapotrzebowania na nośniki energii w różnych rodzajach budynków. Przedstawiono eksploatacyjne uwarunkowania doboru układu μCHP pod kątem optymalizacji efektu energetycznego, tzn. przede wszystkim i ekonomicznego.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE