ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREInnowacje w przemyśle
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


Innowacje w UDT w zakresie inspekcji urządzeń
06.06.2018r. 05:17

Podczas zorganizowanej przez Urząd Dozoru Technicznego konferencji "Nauka, Technika, Przemysł - Technologie dla bezpieczeństwa publicznego" przedstawiciele Urzędu zaprezentowali innowacje w zakresie inspekcji urządzeń technicznych. Opowiedzieli o zastosowaniu dronów jako alternatywy dla rusztowań, nowoczesnych metodach oceny zbiorników oraz przedstawili mobilne laboratoria UDT. W ostatnim wystąpieniu UDT został przedstawiony jako partner w realizacji inwestycji.
Janusz Samuła, dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju przedstawił drony jako nowoczesną i innowacyjną metodę, która decyduje o bezpieczeństwie urządzeń, ułatwia ich eksploatację, przygotowanie i przeprowadzenie badań oraz skraca czas postojów wymaganych badaniami UDT. - Zastosowanie dronów umożliwia UDT badanie zbiorników i innych obiektów technicznych z doskonałą jakością, jak również zarejestrowanie wyników i przechowywanie w bazie danych UDT, do ewentualnych dalszych badań - wyjaśnił dyrektor Samuła.

Janusz Samuła zaznaczył, że pierwsze badanie z wykorzystaniem dronów w Urzędzie miało miejsce w 2016 r., a jedną z pierwszych analiz było sprawdzenie stanu izolacji cieplnej rurociągu z wykorzystaniem drona wyposażonego w kamerę termowizyjną. Obecnie UDT korzysta z drona ELIOS dedykowanego do badań w przestrzeniach zamkniętych, wyposażonego w kamerę wizyjną i termowizyjną oraz oświetlenie LED. Dron jest umieszczony w klatce z włókna węglowego pokrytego polimerową powłoką ochronną. Klatka porusza się niezależnie w trzech płaszczyznach. Operatorami dronów są specjalnie do tego celu przygotowani piloci posiadający świadectwa kwalifikacji operatora drona VLOS, potwierdzające ich umiejętności.

Drony w UDT wykorzystywane są w badaniach w przestrzeni otwartej (rewizja zewnętrzna, urządzenia transportu bliskiego) oraz zamkniętej (zbiorniki). Zastosowanie bezzałogowców pozwala oglądać miejsca, które są istotne pod względem bezpieczeństwa, ale nie są dostępne dla inspektora. Bardzo ważne jest, by dron nie zakłócał pracy urządzeń obok których lata, nie może zniszczyć żadnego z urządzeń i komponentów z otoczenia, musi być odporny na silny poziom zakłóceń elektromagnetycznych, musi zmieścić się w otworze rewizyjnym, powinien dać się sterować wewnątrz zbiornika (odbiornik musi być odpowiednio czuły, aby odbierać fale elektromagnetyczne, pomimo ekranujących i odbijających powierzchni zbiornika), powinien mieć własne oświetlenie.

W swojej wypowiedzi Janusz Samuła przytoczył przykład firmy brytyjskiej, która wykorzystując drony do inspekcji budynków (kilkanaście rocznie) oszczędzając 12-15 tys. funtów. Podzielił się również analizą porównawczą brytyjskiej firmy Drone Safe Register, w której zestawiono koszty ponoszone na wykonanie rusztowania, zastosowanie podestu ruchomego oraz wykorzystanie drona. Najwyższe koszty ponoszono budując rusztowanie, natomiast zastosowanie drona obniżyło je o połowę.

Dyrektor Samuła wymienił szereg zalet wynikających z zastosowania dronów. Podkreślił, że wykorzystanie ich w badaniach technicznych pozwala na ograniczenie kosztów oraz czas potrzebny na budowę rusztowania. Poza tym zwrócił uwagę na to, że drony sprawdzają się lepiej w miejscach, do których dostęp jest ograniczony lub utrudniony. Stosowanie bezzałogowców w inspekcjach zmniejsza ryzyko dla personelu inspekcyjnego, a wyposażone w kamerę umożliwiają rejestrację wykonanych pomiarów. Oprócz szerokiej gamy zalet wykorzystywania dronów dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju przedstawił również ich wady. Wyjaśnił, że możliwość przeprowadzenia badania (rewizja zewnętrzna) jest uzależniona od pogody.

Prelekcję na temat nowoczesnych metod oceny zbiorników zaprezentował Jacek Kocięcki, Dyrektor Departamentu Techniki. - Metody oceny stanu technicznego zbiornika pozwalają zapewnić bezpieczeństwo urządzeń, ułatwiają ich eksploatację, ułatwiają przygotowanie oraz przeprowadzenie badań, skracają czas postojów - podkreślił.

W swojej prezentacji przedstawił ogólne zasady wykonywanych przez UDT badań przeprowadzanych dla zbiorników. Wymienił badania zewnętrzne i wewnętrzne (prób ciśnieniowych, prób szczelności) dla zbiorników bezciśnieniowych lub niskociśnieniowych. Zaznaczył, że w przypadku metody rewizji zewnętrznej sposób przygotowania i nakłady poniesione przez eksploatującego nie są tak duże i nie wymagają odstawienia urządzenia. Wpływa na to fakt, że badanie to może być wykonywane w ruchu. Przez wiele lat jedyną oceną stanu technicznego urządzenia (jego ścianek, sprzętu i wyposażenia) za pośrednictwem rewizji wewnętrznej (próby ciśnieniowej lub próby szczelności) była metoda prowadzona przez inspektora, tzw. okiem nieuzbrojonym. Z biegiem czasu UDT podjął decyzję, by w celu lepszej oceny stanu technicznego urządzeń oraz podniesienia ekonomiki wykonywanych przeglądów angażować się w nowe metody badawcze. - Nowe metody miały zapewnić lepszą, bardziej szczegółową ocenę stanu technicznego zbiorników i innych urządzeń, bez konieczności ich opróżniania oraz specjalnego przygotowywania - wyjaśnił.

Możliwe do zastosowania metody oceny stanu technicznego zbiorników można podzielić na metody jakościowe i ilościowe. Wśród metod jakościowych dyrektor Kocięcki wyróżnił: Guided waves, impulsowe prądy wirowe oraz ACFM, natomiast wśród metod ilościowych: termowizję aktywną oraz emisję akustyczna. - UDT wspólnie z przedstawicielami biznesu prowadzi badania, które z tych metod (poza emisją akustyczną) mogłyby być wykorzystywane przez Urząd w celu wypełnienia zadań związanych z oceną stanu technicznego urządzeń - poinformował dyrektor Kocięcki.

Metoda Guided waves pozwala na ocenę stanu technicznego rurociągu lub innych dużych, zaizolowanych zbiorników, pozwala ocenić duże odległości od źródła, występowanie wad i niezgodności. Metoda termowizji aktywnej polega na podgrzaniu ścianek zbiornika za pomocą różnych metod. W zależności od rodzaju materiału, z którego jest wykonany zbiornik, można zaobserwować różne reakcje w chwili studzenia się jego ścianek. Pozwala to ocenić czy występują niezgodności wpływające na bezpieczeństwo eksploatacji. Metoda ta jest wykorzystywana do urządzeń kompozytowych. Metody impulsowych prądów wirowych i ACFM opierają się na działaniach pola magnetycznego i prądach wirowych. Ich podział wynika z tego, że jedna metoda dotyczy materiałów ferromagnetycznych, a druga nieferromagnetycznych. Obie te metody można stosować do dużych powierzchni jak również do badania rurociągów. Stosując te metody można określić wady powierzchniowe urządzeń, nawet w pewnej odległości od źródła. Jacek Kocięcki podkreślił, że dużym wyzwaniem związanym z nowymi metodami jest konieczność posiadania bardzo doświadczonego personelu. - Brak przepisów i norm dotyczących tych badań wymaga tego, by operator analizując wady nieciągłości materiału lub urządzeń był w stanie ocenić czy dana wada lub nieciągłość zagraża eksploatacji urządzenia - wyjaśnił.

Metodą powszechnie wykorzystywaną w UDT jest metoda emisji akustycznej. - Emisję akustyczna zakończyła etap analiz, badań i dyskusji. Jest już metodą całkowicie wdrożoną do UDT. Wykorzystujemy w niej odpowiedni sprzęt i wykwalifikowaną kadrę. Nie ma dnia żebyśmy nie wykonywali badań tą metodą - powiedział Jacek Kocięcki. Metoda emisji akustycznej jest jedną z metod nieniszczących. Polega na wywołaniu w urządzeniu lub zbiorniku naprężenia większego od naprężeń roboczych, które w tzw. "wadach aktywnych" powodują powstanie określonych sygnałów. Sygnały te są zbierane przez system czujników i urządzenia monitorujące. Na podstawie wszystkich sygnałów można dokonać oceny urządzenia. Dużą zaletą metody emisji akustycznej jest to, że badanie jest wykonywane na czynniku roboczym urządzenia czy w trakcie pracy instalacji.

O mobilnym laboratorium opowiedział Wojciech Manaj, dyrektor Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego. Przypomniał jakie są obszary działań CLDT oraz w jakich sytuacjach wykonywane są badania techniczne. Zwrócił uwagę, że idea laboratoriów mobilnych zrodziła się ze względu na to, że próbka badawcza nie zawsze mogła dojechać do UDT (ze względu na gabaryty). Poza tym Urząd postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i szybciej reagować na ich potrzeby. Wykorzystanie mobilnych laboratoriów badań nieniszczących odpowiada na potrzeby rynku w zakresie usług związanych z ekspertyzami i analizą przyczyn wypadków awarii oraz naprawą i modernizacją urządzeń technicznych, przeprowadzeniem badań okresowych i czynności dozorowych bez konieczności zatrzymania pracy i odstawienia obiektów - przedłużenie terminu następnego okresowego badania obiektu, zastępowanie badań takich jak rewizje, próby ciśnieniowe i próby szczelności wymuszających np. konieczność opróżnienia i odstawienia obiektów typu zbiorniki ciśnieniowe, reaktory, rurociągi, itp., wytypowanie ewentualnych miejsc niebezpiecznych, które powinny zostać dodatkowo sprawdzone lub monitorowane innymi metodami diagnostycznymi w ramach programów eksperckich, obniżenie kosztów i ograniczenie czynności koniecznych do realizacji badań okresowych obiektów oraz spełnienia wymagań i warunków pozwalających na przedłużenie okresu eksploatacji. - Nasze laboratoria wykorzystujemy w odpowiedzi na państwa potrzeby, a szczególnie z uwagi na obniżenie kosztów i ograniczenie czynności koniecznych do realizacji badań okresowych obiektów - zaznaczył dyrektor CLDT.

Jacek Niemczyk, dyrektor Departamentu Certyfikacji i Oceny Zgodności, przedstawił UDT jako partnera w realizacji inwestycji. Przypomniał o ponad stuletnim doświadczeniu Urzędu w zakresie badań urządzeń technicznych oraz ilości wydanych certyfikatów (ponad 250 tys.) Zaznaczył również, że UDT aktywnie uczestniczy we wszystkich kluczowych inwestycjach w Polsce w zakresie energetyki, chemii i petrochemii. - UDT jest obecne na wszystkich etapach związanych z życiem urządzenia, począwszy od koncepcji, poprzez projekt, wytwarzanie, montaż, na eksploatacji kończąc - podkreślił.
Wyjaśnił również, że w ramach obsługi inwestycji można wyodrębnić cztery podstawowe elementy, na które składają się: ocena zgodności, nadzór inżynierski, certyfikacja oraz szkolenia. - Obszarem, w którym UDT wspiera swoich klientów jest niewątpliwie nadzór inżynierski. Jest on związany z ekspertyzami na każdym etapie inwestycji - dodał. W ramach nadzoru inżynierskiego UDT zwraca uwagę na weryfikację wymagań technicznych wykonania i odbioru urządzeń dla oferentów, dokładną analizę dokumentacji ofertowej od wykonawców, weryfikację kwalifikacji wykonawców, bezpieczeństwo procesowe, nadzór w formie inspekcji, nadzór nad działaniami wytwórców, nadzór spawalniczy/antykorozji, ocenę/analizę dokumentacji, badania laboratoryjne i nadzór nad badaniami.

W swojej wypowiedzi przypomniał również, że UDT certyfikuje osoby, systemy zarządzania oraz wyroby. UDT posiada certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Dyrektor Niemczyk przybliżył również zasadę działania Akademii UDT. Szkolenia prowadzone w ramach Akademii mają na celu popularyzację wiedzy z zakresu działań koniecznych do spełnienia wymagań prawnych, dotyczących zagwarantowania bezpieczeństwa urządzeń technicznych na etapie projektowania, wytwarzania i eksploatacji.

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE